100KW-300KW发电机组

100KW-300KW发电机组

产品分类:按机组功率

产品简介:

大发官网3~3000KW陆用柴油发电机组,15~600KW移动拖车电站,12~1000KW船用柴油发电机组,各种静音型、移动式、中高压、多机并联、燃气等特种机组以及进口系列柴油发电机组|燃气发电机组

产品详情

大发官网 机组型号

常用功率

发动机型号

大发官网 缸数

缸径/行程
大发官网 (mm)

排气量

(L)

燃油消耗量
(g/kw.h)

外形尺寸
大发官网 (L×W×H) (mm)

重量 (kg)

技术文档


KVA

KW

大发官网
大发官网


大发官网 KH-104GF

130

大发官网 104

大发官网 6BTAA5.9-G2

6L

大发官网 102/120

大发官网 5.9

209

2300×850×1300

大发官网 1400

KH-150GF

187.5

大发官网 150

大发官网 6CTA8.3-G2

大发官网 6L

大发官网 114/135

大发官网 8.3

209

2400×860×1380

大发官网 1440

大发官网 KH-160GF

200

160

大发官网 6CTAA8.3-G2

大发官网 6L

大发官网 114/135

8.3

大发官网 209

2500×960×1450

1700

大发官网 KH-200GF

250

200

大发官网 6LTAA8.9-G2

大发官网 6L

大发官网 114/144

大发官网 8.9

大发官网 209

大发官网 2640×970×1450

大发官网 2000


大发官网

KH-200GF

250

200

NT855-GA

大发官网 6L

140/152

14

206

2980×1000×1700

大发官网 2320
MTA11-G2A

6L

大发官网 125/147

10.8

200

2980×1000×1700

大发官网 2320

大发官网 KH-250GF

大发官网 312.5

250

NTA855-G1B

大发官网 6L

140/152

大发官网 14

大发官网 207

2980×1000×1700

2450


大发官网大发官网 MTAA11-G3

大发官网 6L

大发官网 125/147

10.8

188

3150×1050×1700

2450

大发官网 KH-275GF

343.7

275

NTA855-G2A

大发官网 6L

140/152

大发官网 14

206

3100×1000×1700

大发官网 2600

KH-300GF

大发官网 375

大发官网 300

NTAA855-G7

大发官网 6L

大发官网 140/152

大发官网 14

204

3400×1280×1800

3050


机组型号

大发官网 常用功率

大发官网 发动机型号

缸数

缸径/行程
大发官网 (mm)

排气量

(L)

燃油消耗量
大发官网 (g/kw.h)

外形尺寸
(L×W×H) (mm)

重量

技术文档


大发官网

KVA

KW大发官网大发官网
大发官网


KH-120GF

150

大发官网 120

TAD731GE

大发官网 6L

108/130

大发官网 7.15

215

2400×870×1450

1560

KH-150GF

188

150

TAD732GE

6L

大发官网 108/130

7.15

213

大发官网 2600×1050×1500

1600

大发官网

大发官网 KH-180GF

225

180

TAD733GE

6L

108/130

大发官网 7.15

大发官网 216

大发官网 2600×1050×1770

大发官网 1800

大发官网

KH-200GF

250

200

TAD734GE

6L

108/130

7.15

大发官网 204

2600×1120×1670

大发官网 2700

大发官网

大发官网 KH-250GF

大发官网 312.5

250

TAD1341GE

大发官网 6L

大发官网 131/158

12.78

大发官网 191

大发官网 2950×1120×1595

大发官网 2700

KH-280GF

大发官网 350

280

大发官网 TAD1342GE

大发官网 6L

大发官网 131/158

12.78

191

2950×1120×1595

2700

KH-300GF

375

大发官网 300

TAD1343GE

6L

131/158

大发官网 12.78

大发官网 192

大发官网 3130×1115×1800

大发官网 3000

大发官网


大发官网 机组型号

大发官网 常用功率

发动机型号

大发官网 缸数

缸径/行程

(mm)

排气量

大发官网 (L)

大发官网 燃油消耗量

(L/h)

大发官网 外形尺寸

大发官网 (L×W×H)(mm)

大发官网 重量

大发官网 技术文档

大发官网 KH-100GF

125

大发官网 100

1106A-70TAG1

大发官网 6L

大发官网 105/135

7.01

24.1

2565×730×1575

1376


大发官网1006TAG

6L

100/127

5.99

大发官网 24.1

大发官网 2565×730×1575

大发官网 1376

KH-120GF

150

120

1006TAG2

6L

大发官网 100/127

大发官网 5.99

大发官网 31

2565×730×1575

1416

大发官网
大发官网

大发官网 1106A-70TAG2

大发官网 6L

105/135

7.01

31

2565×730×1575

1416

大发官网 KH-140GF

大发官网 175

140

1106A-70TAG3

6L

大发官网 105/135

7.01

大发官网 31

大发官网 2645×730×1630

1644


大发官网


大发官网


大发官网

大发官网 1106C-E66TAG4

大发官网 6L

105/127

6.6

大发官网 31

2645×730×1630

1644

KH-150GF

187.5

150

大发官网 1106A-70TAG4

6L

105/135

7.01

31

大发官网 2645×730×1630

大发官网 1644

大发官网 KH-160GF

200

160

1306C-E87TAG3

6L

大发官网 116.6/135.9

8.7

大发官网 36.8

3035×900×1525

1695

KH-180GF

大发官网 225

180

大发官网 1306C-E87TAG4

6L

116.6/135.9

8.7

39.7

3035×900×1525

1695

大发官网

KH-200GF

250

大发官网 200

1306C-E87TAG6

6L

大发官网 116.6/135.9

大发官网 8.7

大发官网 42.6

大发官网 3035×900×1525

大发官网 2035

大发官网 KH-280GF

350

大发官网 280

2206A-E13TAG2

6L

130/157

12.5

大发官网 54

3500×1105×1960

大发官网 3385

大发官网


机组型号


常用功率

发动机型号

缸数

缸径/行程(mm)

大发官网 排气量

(L)

燃油消耗量(g/kwh)

外形尺寸(L×W×H) (mm)

重量(kg)

技术文档


大发官网

KVA

大发官网 KW大发官网
大发官网


大发官网KH-224GF

280

224

大发官网 6R1600G10F

大发官网 6

122/150

10.5

201

大发官网 3000×1335×1880

2795

大发官网 KH-250GF

大发官网 312.5

250

大发官网 6R1600G20F

大发官网 6

122/150

10.5

大发官网 199

3000×1335×1880

2795

KH-300GF

375

大发官网 300

大发官网 8V1600G10F

8

大发官网 122/150

14.0

大发官网 191

大发官网 3000×1590×1940

3570


机组型号

大发官网 常用功率

大发官网 发动机型号

大发官网 缸数

大发官网 缸径/行程

(mm)

大发官网 排气量

(L)

燃油消耗量

大发官网 (L/h)

大发官网 长宽高

(L×W×H)(mm)

Weight(kg)


大发官网

KVA

大发官网 KW大发官网


大发官网 KH-120GF

150

120

大发官网 P086TI-1

6L

大发官网 111/139

大发官网 8.071

35.4

2650×950×1400

1800

大发官网 KH-150GF

187.5

150

大发官网 P086TI

大发官网 6L

111/139

8.071

大发官网 43.1

大发官网 2650×950×1400

1800

KH-200GF

大发官网 250

大发官网 200

P126TI

大发官网 6L

123/155

11.051

58.1

2960×1030×1500

2315

KH-250GF

312.5

250

大发官网 P126TI-II

大发官网 6L

123/155

大发官网 11.051

大发官网 63.1

大发官网 2960×1030×1500

2315

KH-280GF

大发官网 350

280

大发官网 P158LE-1

8V

128/142

14.618

78.7

3120×1390×1690

2715

大发官网 KH-300GF

大发官网 375

大发官网 300

P158LE-1

大发官网 8V

128/142

14.618

大发官网 78.7

3120×1390×1690

大发官网 2885

机组型号

常用功率

大发官网 发动机型号

缸数

缸径/行程
(mm)

大发官网 排气量

(L)

燃油消耗量
(g/kw.h)

外形尺寸
大发官网 (L×W×H) (mm)

重量 (kg)

技术文档


大发官网

KVA

大发官网 KW


大发官网


大发官网


大发官网大发官网
大发官网

KH-120GF

大发官网 150

120

SC8D220D2

6L

114/135

大发官网 8.28

大发官网 200

大发官网 2700×1000×1500

2200


大发官网 KH-150GF

大发官网 187.5

150

SC7H250D2

6L

105/124

6.5

大发官网 193

2700×1000×1500

大发官网 2250


KH-160GF

200

大发官网 160

大发官网 SC8D280D2

6L

114/135

8.28

大发官网 200

2700×1000×1500

2250


大发官网 KH-180GF

大发官网 225

180

SC13G310D2

6L

135/150

大发官网 12.88

200

2700×1000×1500

2250


KH-200GF

大发官网 250

200

大发官网 SC9D340D2

大发官网 6L

114/144

大发官网 8.82

195

大发官网 3000×1080×1700

2350


大发官网

大发官网 KH-250GF

312.5

大发官网 250

SC13G420D2

6L

大发官网 135/150

12.88

大发官网 200

3150×1240×1750

2500


大发官网

KH-270GF

337.5

270

大发官网 SC12E460D2

大发官网 6L

128/153

11.8

192

大发官网 3160×1400×1750

大发官网 2500


大发官网 KH-300GF

大发官网 375

300

大发官网 SC15G500D2

6L

135/165

大发官网 14.16

200

3300×1340×1900

3390


大发官网


机组型号

大发官网 常用功率

大发官网 发动机型号

大发官网 缸数

缸径/行程
(mm)

排气量

(L)

燃油消耗量
(g/kwh)

外形尺寸
大发官网 (L×W×H) (mm)

重量 (kg)


KVA

KW


大发官网大发官网
大发官网


KH-120GF

150

大发官网 120

YC6A200L-D20

6L

108/132

7.252

大发官网 192

2600×1000×1700

1700

大发官网 KH-150GF

大发官网 187.5

150

YC6A230L-D20

大发官网 6L

大发官网 108/132

大发官网 7.252

大发官网 192

2700×1000×1700

1770

KH-160GF

200

160

YC6G245L-D20

6L

112/132

7.8

大发官网 195

2700×1000×1700

大发官网 1770

大发官网 KH-180GF

225

180

YC6M350L-D20

6L

120/145

大发官网 9.839

大发官网 197

大发官网 3010×1040×1820

大发官网 2450

大发官网 KH-200GF

大发官网 250

200

大发官网 YC6M350L-D20

6L

大发官网 120/145

9.839

大发官网 197

大发官网 3010×1040×1820

2450

大发官网 KH-250GF

大发官网 312.5

250

YC6MK420L-D20

6L

大发官网 123/145

10.338

195

3010×1040×1820

大发官网 2450

大发官网 KH-300GF

大发官网 375

300

YC6MJ480L-D20

6L

大发官网 131/145

大发官网 11.726

195

大发官网 3010×1040×1820

大发官网 2450


机组型号

大发官网 常用功率

大发官网 发动机型号

大发官网 缸数

缸径/行程
(mm)

排气量

(L)

燃油消耗量
(g/kw.h)

外形尺寸
大发官网 (L×W×H) (mm)

重量 (kg)


大发官网

大发官网 KVA

KW


大发官网大发官网大发官网大发官网

大发官网 KH-120GF

150

120

WD150D15

6

140/160

14.8

大发官网 198

2650×900×1400

2200

大发官网 KH-150GF

187.5

150

WD129TD16

大发官网 6

大发官网 135/150

大发官网 12.9

198

2650×900×1400

2200

KH-160GF

200

160

大发官网 WD129TD17

6

大发官网 135/150

大发官网 12.9

198

大发官网 2650×900×1400

2200

大发官网 KH-180GF

225

180

大发官网 WD135TD19

6

大发官网 135/150

大发官网 13.5

198

2650×900×1400

2200

KH-200GF

250

200

WD129TAD23

大发官网 6

大发官网 135/150

12.9

大发官网 198

大发官网 3000×1250×1900

大发官网 2600

KH-250GF

大发官网 312.5

大发官网 250

WD135TAD28

大发官网 6

138/150

13.5

198

3000×1250×1900

大发官网 3000

KH-280GF

350

大发官网 280

大发官网 WD145TAD30

6

138/160

14.5

198

3000×1250×1900

大发官网 3200

大发官网 KH-300GF

375

大发官网 300

大发官网 WD145TAD33L

6

138/160

大发官网 14.5

大发官网 198

3000×1250×1900

大发官网 3200

标签:
 
销售服务热线
0523-86299056
手机/微信
18262339890